Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Dezinfekční procesy
Skupina technologií
Chemická dezinfekce
Název procesu
Ozonizace
Popis technologie

Velmi účinný způsob dezinfekce, při kterém nevznikají toxické chlorované produkty. Navíc lze odstranit i problematické mikropolutanty (léčiva, hormony, pesticidy). Ozon lze připravovat přímo na místě elektrickým výbojem ve vodě.

Desinfekční účinky ozonu (O3) jsou dány jeho reakcí s molekulami vody za vzniku mnoha různých, extrémě reaktivních forem hydroxylového radikálu. Ty následně reagují s organickým materiálem vč. mikroorganismů.

Aktuálnost

stávající high-tech

Vhodné pro srážkové vody
ano
Typické reaktory a jejich uspořádání

Používají se reaktory s pístovým tokem, kde se ozon dávkuje difuzery, nebo boční dávkování na potrubí přes Venturiho trubici s následným kontaktorem.

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Mikroorganismy všeho druhu.

Typické koncentrace cílového znečištění

Např. pro koliformní bakterie až do 1010 KTJ/l.

Kritické parametry

Dávka ozonu se řídí kvalitou odpadní vody a požadavky na výstup a může se pohybovat od 0,01 do 0,8 mg/min/l.

Kritická je doba kontaktu, která je kratší než u chlorace, typicky se pohybuje okolo 30 min.

Inhibiční vlivy

Proces je obecně inhibován přítomností organických látek.

Přítomnost organických látek je problematická i vzhledem k tvorbě toxických produktů (organické kyseliny, bromované látky, aldehydy ...).

Další relevantní parametry

teplota a pH upravované vody

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

Podle dávky O3 (0,01 - 0,8 mg/l/min) a kvality vstupní vody lze dosáhnout snížení obsahu mikroorganismy o 3 (protozoa) až 4 (viry, bakterie) řády. Pro znečištěné proudy lze dosáhnout horších výsledků (městské odpadní vody - 16-30 KTJ/100 ml, odtok z aktivace - 13 - 17 KTJ/100 ml).

Hygienizační funkce

ano

Implementace
Investiční náklady

Investičně náročné je samotné zřízení pro výrobu ozonu (aplikace koronového výboje v tenké vrstvě vzduchu nebo čistého kyslíku).

Prostorová náročnost

Odvíjí se od potřebné doby kontaktu (typicky cca 30 - 60 min).

Bezpečnostní rizika

Vzniká toxický ozon.

Provoz
Energetická náročnost

Energetické nároky jsou minimální.

Náročnost na obsluhu

Nenáročné, relativně jednoduché a dobře automatizovatelné řízení.

Provozní náklady

Především energie na výrobu O3.

Měření a regulace

Dávka O3 je on-line řízena průtokem vstupní vody.

Produkce odpadů
Plynné

Odplyn obsahující ozon.

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Čím je nižší koncentrace organických látek a redukovaných anorganických látek, tím je ozonizace účinnější.

Vyžadované dočištění

Je potřeba likvidovat ozon unikající v odpadním plynu.

Typická průmyslová odvětví
Všechna
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz