Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Náhrada hydraulické dopravy
Popis opatření

V mnoha odvětvích průmyslu je voda využívána jako transportní médium. Náhrada vody jiným způsobem dopravy, například pneumatickým nebo čistě mechanickým, je cestou k úspoře vody.  Variantou je uzavřený cirkulační okruh vody používané pro dopravu a využití vhodných odpadních vod pro dopravu. 

Příklady aplikace

Plavení popílku z energetického zařízení na skládky popela, cirkulace průsakových vod zpět 

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz