Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Úprava odluhu chladícího okruhu
Popis opatření

Výrazného snížení spotřeby vody v chladícím okruhu lze docílit zpracováním veškerého odluhu a produkci pevných odpadů. Veškeré kapaliny se recirkulují zpět do chladícího okruhu. Proces je založen na srážecích, membránových a odpařovacích technologiích. Při důsledné recirkulaci všech vznikajících vod dochází k výrazné úspoře vod. Tyto technologie jsou však velmi nákladné. 

Pro optimalizaci spotřeby vody lze upravovat část chladící vody čiřením a vracet zpět do okruhu “boční čiření” nebo čiřit odluh. Technologie vhodná na úpravu chladícího okruhu ale nemusí být akceptována z hlediska vodohospodářských požadavků v dané lokalitě.

Typická průmyslová odvětví
Energetika

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz