Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Paroplynová zařízení v energetice
Popis opatření

Paroplynový cyklus je založen na spalování plynu (zemního plynu, plynu ze zplyňování uhlí) a expanzi spalin v plynové turbíně a následně výrobě páry v kotli na využití tepla spalin, která pohání parní turbínu. Paroplynový cyklus se využívá v paroplynových elektrárnách i teplárnách. Zařízení vynikají vysokou účinností a mezi hlavní výhody oproti standardnímu parovodnímu cyklu patří nižší produkce CO2, nižší emise oxidů síry, dusíku a prachu, nižší spotřeba vody (cca o 20 %), vyšší tepelná účinnost, nevýhodou je vyšší investiční náklad.

Typická průmyslová odvětví
Energetika

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz