Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Využití alternativních zdrojů vody
Popis opatření

Snížení nároků na vodu z vnějších zdrojů, jako je například voda z veřejného vodovodu, povrchová, nebo podzemní voda, lze dosáhnout i využitím alternativních zdrojů. Typicky jde o srážkové vody, které je možné využít zejména u podniků s velkou plochou střech, parkovišť, nebo nádvoří. Dále může jít o využití kondenzátů, vod čerpaných za účelem snížení hladiny spodní vody, průsaků a podobně. Výhodné může být také využití vody ze vstupní suroviny.

Pokud podnik v některém procesu používá užitkovou vodu s nízkými nároky na složení, lze tyto alternativní zdroje použít přímo. Ve většině případů je však nutná další úprava vody. 

Náklady

Nutná investice do jímání a akumulace příslušného proudu vody, potrubí, dopravy a zpravidla i technologie pro úpravu složení

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz