Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Zavedení opatření dle BREF
Popis opatření

Cílem referenčních dokumentů o BAT (BREF) je určit nejlepší dostupné techniky (BAT - z angl. Best Available Techniques) a omezit v zemích Evropské unie nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových činností, snížit zatížení životního prostředí průmyslovou činností, včetně emisí do odpadních vod a spotřeby vody.  

Splnění podmínek a použití opatření uvedených v BREF (seznam) je nezbytnou podmínkou vydání integrovaného povolení v případě podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci 76/2002 Sb. Jejich aplikaci však lze doporučit i podnikům, pro něž povinná není

 

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz