Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Suché chlazení vzduchem
Popis opatření

V oblastech s nedostatkem vody lze použít vzduchem chlazené kondenzátory (např. Hellerův systém). Chlazení s přímým kontaktem vody a páry je náročné na vysokou kvalitu vody. Suché chlazení vzduchem eliminuje spotřebu vody úplně, ale vzhledem k nízké tepelné kapacitě vzduchu jsou mnohonásobně vyšší výměnné plochy a vysoké investiční náklady. Proto existují různé kombinace suchého a mokrého chlazení, používané v různých ročních obdobích.

Jinou možností snížení spotřeby přídavné vody (až 50 %) jsou “odpařovací chladiče”, ochlazovaná voda (pára, plyn) je chlazena v uzavřeném okruhu současně vodou a vzduchem nasávaným ventilátorem.

Typická průmyslová odvětví
Energetika

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz