Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Digitalizace správy vodohospodářských dat a Digitální dvojče podniku
Popis opatření

Průmyslové podniky mají v současnosti k dispozici nástroje pro efektivní správu datového managementu a správa vodohospodářských dat není výjimkou. Systémy realizované na přelomu tisíciletí (vycházející z logiky lokálních řídících systémů s oddělenými datovými úložišti) jsou s nástupem velkého výpočetního výkonu a prakticky nevyčerpatelného úložiště nahrazovány jednotnou, tzv. integrovanou komunikační sítí spojující jednotlivé výrobní úseky, čímž se otevírá možnost analýze velkého množství dat, což ve většině případů představuje možnost úspor v provozních nákladech v jednotkách a nižších desítkách procent. 

V konkrétním případě vodohospodářské společnosti se může jednat o tyto nástroje/prvky datového modelu:

  • Smart metering (online odečty spotřeby vody, digitální vodoměry)
  • TD (Technická databáze), TIS (Technický informační systém), BIM
  • SCADA systémy a jiné místní/cloudové nástroje monitoringu a řízení vodohospodářských procesů

Cloudová řešení správy vodohospodářských dat 

Využití cloudových služeb umožňuje podnikům eliminovat náklady na provoz vlastních HW nástrojů pro správu podnikových dat (serverová řešení), včetně vodohospodářských. Tyto jsou pak přístupné odkudkoli ze zařízení připojeného k síti internet (přes webové rozhraní). V současné době existuje na českém trhu několik platforem poskytující standardizovaná řešení pro správu technologických celků s databázovým úložištěm. Základním předpokladem je zajištění SW/HW komunikace mezi zařízeními a cloudovou službou se splněním kybernetické bezpečnosti dle platných národních i nadnárodních norem.

Digitální dvojče průmyslového podniku

Vrcholným prvkem tzv. průmyslu 4.0 je digitální dvojče podniku. Účelem digitálního dvojčete je studovat a navrhovat optimalizaci reálného provozu a predikci chování pomocí online dat z virtuální stanice. Cílovým bodem je pak vytvoření a využívání digitálního prostředí pro všechny datové toky a vyhodnocování informací z provozu, údržby, včetně autonomních systémů pro detekci ztrát vody a návrhu úsporných opatření. Obousměrná výměna dat mezi softwarem procesního inženýrství (pro projekci a správu technologických celků) a systémem řízení procesu (provoz a modelování) zajišťuje, že informace jsou aktuální po celou dobu životního cyklu strojů a zařízení v průmyslovém podniku.

Náklady

Minimální provozní náklady, pokud nejsou uvažovány náklady na pracovníka, který se správou a využíváním digitálního dvojčete v podniku zabývá.

Dále mohou vznikat náklady za licenční poplatky za využívání digitálních nástrojů (např. sdíleného úložiště-cloudu) poskytovatele.

Technická náročnost

Náročnost odpovídající potřebám podniku pro moderní správu informačních systémů, popřípadě proškolení zvoleného pracovníka pro správu a využívání těchto digitalizačních nástrojů.

Typická průmyslová odvětví
zpracovatelský průmysl automotive potravinářský průmysl strojní a elektro průmysl energetika

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz