Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Změna reakčního prostředí
Popis opatření

Chemické syntézy často probíhají ve vodném prostředí. Některé typy reakcí však mohou proběhnout i v prostředí bezvodém, například za přítomnosti organických rozpouštědel nebo v pevné části či tavenině. 

Typická průmyslová odvětví
Chemický průmysl Koksárenství Petrochemický průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz