Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Bezvodý ohřev
Popis opatření

Místo ohřevu vodou, například pomocí výměníků, nebo přímého ohřevu vodou či párou, lze v některých případech použít ohřev pomocí horkého vzduchu, elektroohřev nebo ohřev pomocí mikrovlnného záření.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz