Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Organizační opatření
Název opatření
Zavedení EMS/EMAS
Popis opatření

EMS, environmentální manažerský systém, je systém řízení podniku, kdy jsou sledovány, analyzovány a minimalizovány dopady na životní prostředí. Je definován pomocí mezinárodní řady norem ISO 14000 

EMAS,  "Eco-Management and Audit Scheme", je název programu Evropské unie, který byl zaveden  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí

Plán vodního hospodářství je součástí EMS/EMAS a zahrnuje: 

  • vývojové diagramy a bilanci hmotnosti vody jako součást soupisu vstupů a výstupů, 
  • stanovení cílů v oblasti účinnosti vody, 
  • implementace technik optimalizace vodního hospodářství a využití vody (např. kontrola využití vody, opětovné použití / recyklace, detekce a opravy netěsností, změny a úpravy technologie, přímo spojené s vodním hospodářstvím). 

Vodní audity se provádějí nejméně jednou ročně, aby se zajistilo splnění cílů vodohospodářského plánu.

 

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz