Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Změna technologie výroby
Popis opatření

Některé výrobní postupy vyžadující vodu lze nahradit postupy bezvodými, nebo alespoň na množství vody méně náročnými. 

Změna technologie výroby je velmi výrazným zásahem do provozu podniku a při jejím zavádění je nutné brát v úvahu dopady nejen na vodní hospodářství, ale zejména na vlastní výrobu. 

Příklady aplikace

Náhrada kondicionace ve vodní lázni povrchovým zpracováním materiálů plazmou, laserem nebo ozonem v textilním průmyslu

Technická náročnost

Zpravidla vyžaduje změnu významné části výrobního zařízení

Typická průmyslová odvětví
Textilní průmysl Chemický průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz