Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
CIP - Čištění bez demontáže (Clean-in-place)
Popis opatření

CIP je metoda automatizovaného čištěn vnitřních povrchů, například potrubí, nádob, filtrů, zařízení, bez jejich rozebírání. K čištění je často využíváno intenzivního turbulentního proudění, které zajišťují prvky jako jsou různé rozprašovače nebo trysky umožňující ostřik vodou s vysokým tlakem/vysokou rychlostí proudění. Dále může být proces kombinován se zvýšením teploty nebo dávkováním chemikálií usnadňujících čištění. 

Typickými kroky jsou:

  • Primární oplach sloužící k namočení povrchu a odstranění hrubých nečistot
  • Proplach alkalickým roztokem chemikálie (obvykle roztokem sody, nebo louhu)
  • Recirkulační proplach alkalickým roztokem chemikálie (obvykle soda, nebo louh)
  • Meziproplach
  • Kyselý proplach pro odsranění anorganických usazenin
  • Proplach čistou vodou
  • Profouknutí vzduchem pro odstranění vody, případně vlhkosti

Proces je možno kombinovat tak, že čisté proudy z finálního oplachu jsou využity k oplachu prvnímu. Roztoky chemikálií je možno využívat vícenásobně, pokud to jejich kvalita dovoluje.

Ve vodě z finálního oplachu je vhodné monitorovat klíčové parametry, jako je vodivost, nebo pH, které indikují kvalitu čištění a odstranění chemikálií využívaných při čištění.

Příklady aplikace

Typicky čištění vratných obalů nebo technologických celků a nádrží v potravinářství.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Farmaceutický průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz