Technologie pro recyklaci vody

Charakteristika technologie
Typ procesu
Dezinfekční procesy
Skupina technologií
Fyzikální dezinfekce
Název procesu
UV záření
Popis technologie

Populární a velmi účinný způsob dezinfekce, využívající germicidní účinky UV-C záření (o vlnové délce < 280 nm), který téměř neprodukuje toxické produkty. Nevýhodou je vysoká energetická náročnost a nutnost zajistit velkou styčnou plochu mezi UV lampami a upravovanou vodou.

Aktuálnost

stávající high-tech

Vhodné pro srážkové vody
Ano
Typické reaktory a jejich uspořádání

Trubicové UV lampy se vkládají přímo do speciálních kusů potrubí nebo do speciálních kontaktorů (UV lampy orientovány napříč nebo paralelně).

Typické schéma
Vstupní proud
Cílené znečištění

Mikroorganismy všeho druhu.

Typické koncentrace cílového znečištění

Např. pro koliformní bakterie až do 1010 KTJ/l.

Kritické parametry

Kritické je zajištění kontaktu vody s UV lampou, tj. zajištění velmi tenké vrstvy vody, která je desinfikována. Hlavním parametrem je množství energie dodané na jednotku plochy (typicky do 2 - 100 mJ/cm2).

Inhibiční vlivy

Proces je silně negativně ovlivňován turbiditou vstupní vody.

Výstupní proud
Dosažitelné koncentrace cílového znečištění

Podle dávky UV a kvality vstupní vody lze dosáhnout až méně než 2 KTJ/100 ml (koliformní bakterie). Pro znečištěné proudy lze dosáhnout horších výsledků (městské odpadní vody - 16-30 KTJ/100 ml, odtok z aktivace - 13 - 17 KTJ/100 ml). Obecně pro bakterie a viry lze dosáhnout snížení výskytu o 7 řádů, pro protozoa o něco nižší.

Hygienizační funkce

Ano

Implementace
Investiční náklady

Investičně náročné.

Prostorová náročnost

Relativně málo prostorově náročné - nevyžaduje čas kontaktu v desítkách až stovkách minut jako např. chlorace.

Provoz
Energetická náročnost

Značně energeticky náročné, typicky 0,01 - 0,05 kWh/m3 vody.

Náročnost na obsluhu

Nenáročné, relativně jednoduché a dobře automatizovatelné řízení.

Provozní náklady

Především energie.

Měření a regulace

Dávka UV je on-line řízena průtokem vstupní vody.

Produkce odpadů
Plynné

žádné

Kapalné

žádné

Pevné

žádné

Kombinace s dalšími procesy
Vyžadovaná předúprava

Čím je nižší koncentrace nerozpuštěných látek (a tedy turbidita), tím je dezinfekce účinnější. Ideální předčištění je membránová filtrace apod.

Typická průmyslová odvětví
Všechna
Literatura

Tchobanoglous, G., et al. (2014). Wastewater engineering: treatment and resource recovery. New York, NY, McGraw-Hill Education.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz