Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Snížení výnosu vody z lázní
Popis opatření

U procesů využívajících vodní lázně je velmi významným faktorem výnos vody na výrobcích vytahovaných z lázní. Týká se to zejména složitě profilovaných výrobků, případně nasákavých, například textilních výrobků. Minimalizací výnosu vody na výrobku dochází k úspoře vody na doplňování lázně, ale také vody na případný následný oplach výrobků. Za účelem snížení výnosu vody je možno aplikovat různé postupy, například:

  • využití různých druhů vibrací, které sklepávají roztok z výrobku
  • ždímání
  • centrifugace
Typická průmyslová odvětví
Povrchová úprava Textilní průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz