Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Protiproudý oplach
Popis opatření

Technologie oplachu je uspořádána tak, že méně znečištěné vody z finálního čištění, jsou využity například k čištění primárnímu, kde není potřeba vysoká kvalita vstupní vody a zároveň dochází k jejímu výraznému znečištění.

Vody z finálního čištění mohou procházet před znovuvyužitím jednoduchou úpravou, například mechanickým filtrem, nebo do nich může být nadávkována chemikálie, která je využita v primárním oplachu. Nejčastěji se jedná o kyselinu, zásadu, nebo činidlo s oxidačním účinkem.

Náklady

Spotřeba energie na čerpání, v případě ohřevu vody může být energetická náročnost i nižší, pokud se podaří minimalizovat ztráty tepla při recyklaci vody.

Provozní náklady srovnatelné s původní technologií, případně navýšené o náklady na čerpání. Možná je i úspora v případě efektivní rekuperace tepla.

Technická náročnost

U recyklovaných vod je vhodné instalovat alespoň filtr hrubých nečistot pro ochranu čerpací techniky a vlastní oplachové technologie.

Množství znečištění v odpadní vodě zůstane zachováno, nicméně vzhledem k redukci jejich množství bude znečištšění v odpadní vodě více koncentrované.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Chemický průmysl Automotive Povrchová úprava

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz