Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Výměna strojů a jejich částí
Popis opatření

Mnoho rotačních strojů, například čerpadla, dmychadla nebo kompresory, využívá vodních ucpávek. Ty je možno nahradit stroji s ucpávkami mechanickými, a tím snížit spotřebu vody.

Podobně se v průmyslu, například při výrobě porcelánu a stavebních hmot, v potravinářském průmyslu k vakuové kondenzaci a vakuovému vysoušení při výrobě různých produktů a látek (výroba jamů, sladových extraktů, sušeného mléka a ovoce, droždí a mýdla), často používají vodokružné vývěvy, které lze nahradit jinými typy vývěv.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz