Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Úsporné prvky vodovodních baterií, sprchových hlavic a splachování toalet
Popis opatření

Zvýšení efektivity využití vody zaměstnanci instalací zařízení, která snižují spotřebu vody na osobní hygienu. Typicky jsou to úsporné baterie, které zvětšují zdánlivý objem tekoucí vody tím, že do ní přisávají vzduch. Dále se jedná například o úsporné sprchy, které mohou pracovat na podobném principu, kdy nižší množství vody roztříknou do jemnějších vodních paprsků. Další možností jsou úsporné toalety využívající menší množství vody pro splachování, nebo umožňující volit mezi menším a větším množví vody pro splachování. 

Efektivní zejména v provozech s velkým podílem ruční práce a velkým počtem zaměstnanců.

Příklady aplikace

Typicky podniky s nízkou potřebou vody pro výrobu a velkým počtem zaměstnanců

Náklady

Poměrně nízké investiční náklady a minimální provozní náklady.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz