Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Zvýšení životnosti lázní
Popis opatření

V procesech využívajících vodní lázně je spotřeba vody dána také životností těchto lázní. Tu lze prodloužit například 

  • očištěním polotovaru před vlastním namočením do lázně (například odstranění nápeků, špon, a dalších nečistot)
  • optimalizací provozu lázní
  • optimalizací čištění lázní
  • mícháním 
  • aplikací postupů zlepšujících kvalitu (například odfiltrování nerozpuštěných látek z lázní přímo během jejich provozu) 

Mechanicky znečištěné lázně způsobují komplikace v navazujících technologických krocích, například snižují účinnost odmašťovacích, neutralizačních, pasivačních a jiných mořících lázní u povrchové úpravy kovů. 

 

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz