Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Bezvodé technologie
Název opatření
Bezvodé čištění
Popis opatření

V některých případech lze čištění pomocí vody, nebo jeho část, nahradit bezvodým procesem. Může být buď využito jiného média, typicky vzduchu, nebo mechanickými systémy, které mohou využívat různé stírání, kartáčování, škrabky, lopatky, stěrky a podobně.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz