Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Minimalizace ztrát
Název opatření
Detekce ztrát a aplikace moderních prvků pro detekci ztrát
Popis opatření

Snížení spotřeby vody je možné dosáhnout pomocí důsledné kontroly těsnosti potrubí, a tím zamezení úniků vody. 

Detekce ztrát na bázi vyhodnocení vodní bilance podniku

Na základě využívání dat z instalovaných vodoměrů lze sestavit vodní bilanci v podniku a tím identifikovat provozní úseky s nejvyšší spotřebou, resp. při sestavení bilance vstupů-výstupů lze identifikovat ztráty. Samozřejmě je nutné ve výpočtu zohlednit veškeré spotřebiště nepřímé (voda vstupující do výrobku, odpar apod.). Dále je nutné počítat s procentovou chybou jednotlivých měřidel (míra nejistoty), která se považuje za zanedbatelnou, pokud je nižší než 10 %.

Detekce ztrát na bázi senzorické sítě měření tlaku a průtoku v potrubí

Metod na bázi měření tlaku pro detekci ztrát v potrubí distribuční sítě pitné nebo procesní, popř. recyklované vody (ztráty odpadních vod se obvykle neměří) existuje několik úrovní, od základní po sofistikované až po využívající umělou inteligenci pro předpovídání ztrát na základě anomálního chování distribuční sítě v podniku (popř. v daném procesním okruhu).

Mohou to být principy:

  • Online měření tlaku v potrubní síti
  • Online měření průtoku v potrubí
  • Kombinace obou principů a jejich vyhodnocení hydraulickým modelem (simulace vs. skutečnost)

Úroveň (rozsah) online monitoringu může být základní (určená časovým úsekem) za celý podnik nebo procesní okruh, nebo již lokalizovaná na konkrétní výrobní celek v podniku, anebo rozklíčovaná pokročilá pro konkrétní samostatné trubní rozvody v podniku, což umožňuje efektivně (relativně přesně) určit lokalizaci defektu v potrubí, nebo jinou příčinu úniku vody. Základním principem je tedy detekce změny a její správná interpretace. Proto jsou tyto metody zpravidla vždy kombinovány s vyhodnocovacím software a vizualizací výsledků.

Detekce ztrát na bázi skenování distribuční sítě

Mezi metody skenování distribuční sítě za účelem detekce ztrát vody je využití:

  • různé snímače zvuku (hydrofonní analyzátory) a šumu
  • akcelerometrické snímače (snímač zvuku s magnetem)
  • vesmírné technologie na bázi satelitního snímkování
  • korelační technologie na bázi zpracování velkého množství dat (údajů o síti) s využití umělé inteligence a vyhledávání anomálií

Všechny tyto metody jsou již v provozní praxi aplikovatelné, jejich výhoda je zejména v neinvazivním vyhledávání úniku vody a propojení s digitálními geolokačními podklady o distribuční síti (GPS souřadnice). Tyto jsou tedy využívané při hledání úniků vody pod terénem nebo v nepřístupných místech (např. v betonových základech budovy průmyslového podniku apod.)

Příklady aplikace

Typicky velké průmyslové areály s rozsáhlou vodovodní sítí

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz