Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Využití úsporných prvků na technologických rozvodech vody
Popis opatření

Mnoho plýtvání vzniká v důsledku nekázně zaměstnanců nebo nemožnosti účinně regulovat množství vody na nezbytné minimum kvůli absenci vhodných zařízení. Velmi efektivní mohou být jednoduchá zařízení, která umožňují automatické přerušování/uzavírání proudu vody, pokud není voda bezprostředně potřeba. Mohou to být například:

  • automaticky uzavírané trysky - jedná se o trysky se kterými pracuje obsluha manuálně. Tryska je otevřena pouze pokud ji obsluha drží v ruce. Při povolení stisku se tryska automaticky (mechanicky) uzavírá.
  • Čidla omezující činnost oplachu pouze na dobu, kdy je bezprostředně přítomen oplachovaný předmět
  • Omezení délky oplachu - pokud oplach trvá déle, než je definovaný čas, nebo pokud není po určitou dobu zaznamenán pohyb na pracovišti, dojde k automatickému přerušení přívodu vody do zařízení.

K významnému snížení spotřeby vody dochází i při náhradě nízkotlakých vysokoprůtočných ostřikových prvků vysokotlakými nízkoprůtočnými tryskami.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz