Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Úklid s nižší spotřebou vody
Popis opatření

Základem snížení spotřeby vody při úklidu prostor a zařízení je prevence vzniku jejich znečištění. Tedy používat zařízení, která při provozu neznečišťují své okolí, uspořádat pracoviště a práci organizovat tak, aby se minimalizovalo znečištění prostor činností zaměstnanců. 

Při výběru výrobních zařízení nebrat v potaz pouze jeho vhodnost k požadovanému účelu, ale také jeho nároky na spotřebu vody a čištění. Také volba povrchů a uspořádání prostor by měly umožnit snadné čištění. 

K úklidu prostor využívat v maximální možné míře bezvodé postupy. To znamená především zametání a vysávání. K mytí pak je efektivnější využívat čistící stroje s minimální spotřebou vody.

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz