Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Optimalizace výrobních procesů
Popis opatření

Ke snížení spotřeby vody může dojít optimalizací výrobních procesů v podniku. Jedná se například o:

  • v chemickém průmyslu dosahování vyššího stupně konverze a související snížení jednotkového množství vody spotřebované vody
  • separace surovin, meziproduktů a produktů z odpadních proudů a s tím související materiálové úspory a snížení produkce znečištění a spotřeby vody/produkce odpadní vody
  • optimalizace úpravy vody v podniku (například snížení množství odpadní vody z vlastního procesu úpravy vody, vyšší stupeň zahuštění odluhů z uzavřených okruhů, …)

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz