Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Organizační opatření
Název opatření
Plánování výroby
Popis opatření

Plánováním výroby je možné dosáhnout značných úspor ve spotřebě vody. Některé operace lze sloučit do jedné, pro některé procesy lze využít stejné lázně či roztoky, dalším faktorem je čištění zařízení a úklid. Vhodným plánováním výroby, kdy nedochází k nadbytečným přerušením výroby, po kterých je nutné provádět čištění, lze dosáhnout úspory vody. 

  • V provozech využívajících lázně nebo recyklaci vody je vhodné plánovat výrobu tak, aby byla maximálně využita životnost vody v zařízení
  • Přechod ke kontinuální výrobě, která zvýhodňuje zavedení protiproudého používání prací nebo oplachové vody 
  • Optimalizované rozvrhování dávkových procesů (např. stupňovité barvení na stejném zařízení v textilním průmyslu od světlých barev k tmavým) 

 

 

Náklady

minimální

Technická náročnost

minimální

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz