Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Snížení nároků na vodu
Název opatření
Využití málo znečištěních proudů k primárnímu čištění
Popis opatření

Svým způsobem se jedná o obdobu protiproudého praní. Málo znečištěné proudy z finálních oplachů nebo z jiných zdrojů, jako může být například kondenzát, jsou využity k prvnímu čištění a odstranění hrubých nečistot, či silného znečištění.

Typická průmyslová odvětví
Potravinářský průmysl Koželužský průmysl Textilní průmysl Chemický průmysl

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz