Technická a provozní opatření pro úsporu vody

Charakteristika opatření
Typ opatření
Organizační opatření
Název opatření
Lepší kázeň ve využití vody
Popis opatření

Velká část plývání vody v průmyslu jde na vrub nezodpovědnému chování zaměstnanců. Pro zlepšení jejich přístupu lze aplikovat tato opatření:

  • efektivní motivace zaměstnanců k účelnému zacházení s vodou (například finanční motivace vázaná na spotřebu vody ve směně)
  • poučení zaměstnanců
  • pravidelná školení a instruktáže
  • kontrola chování zaměstnanců
  • online monitoring spotřeby vody a jeho vyhodnocování ve vazbě na konkrétní pracovníky/směny

Kromě výše uvedených opatření, které jsou aplikované ve směru vedení→zaměstnanec, je vhodné i získávat informace a podněty ve směru opačném. Tím je myšleno získávat od zaměstnanců zpětnou vazbu a náměty, jak snížit spotřebu vody.

Optimalizace provozu zařízení

Plýtvání vodou může být také způsobeno nevhodným nastavením zařízení využívajících vodu, nebo jejich špatným stavem. Je vhodné monitorovat a vyhodnocovat spotřebu vody v jednotlivých větvích, provádět pravidelný servis a kontrolu zařízení a věnovat se jejich správnému nastavení.

Příklady aplikace

Typicky provozy s nízkým stupněm automatizace spotřeby vody, často zároveň s vysokými požadavky na hygienu

Vytvořeno za podpory

Tento katalog byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta 2.
www.tacr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tvp.vscht.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz